Metsän raivaus tontteja varten

Metsän raivaus pois tonttien tieltä kuuluu myös erikoisosaamiseeni. Tonttien raivaus on oleellista silloin, kun halutaan rakentaa metsän keskelle talo. Tällöin tontti täytyy ensin raivata puista ja muusta kasvillisuudesta. Tontin linjat on oltava merkitty ennen raivaustyön aloittamista.

Putkilinjan ja tien raivaus

Lisäksi teen ammattitaitoisesti tien raivauksia. Tien raivaus on aiheellista silloin, kun ruvetaan rakentamaan tietä. Tällöin puut ja muu kasvillisuus täytyy raivata ensin pois edestä. Teen esimerkiksi mökkiteiden ja putkilinjojen raivausta, jotta päästään asentamaan kunnallistekniikka.

Korjaan pois myös raivatut puut sekä muun raivausjätteen ja poistan kannot. Tarvittaessa hoidan myös puiden jatkokäsittelyn, kuten esimerkiksi sahauksen. Yhteistyökumppanina toimii Hietaniemen saha. Toimitan sahatun tavaran takaisin tontille.

Vesakoiden raivaus tien varsilta

Teen myös kaikki pienemmät raivausprojektit, kuten vesakoiden raivaukset ja siistimiset tien varsilta tai tonttia ympäröivän metsän siistimiset ja harvennukset.

Ennen raivausta täytyy suorittaa yleensä aina arviokäynti, jossa sovitaan tarkemmin toimintatavoista ja hinnasta. Itse arviokäynti on veloitukseton. Ota yhteyttä!